Posturi vacante la ISU Giurgiu

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează concurs în vederea ocupării prin recrutare din sursă internă a următoarelor posturi vacante:

Ofițer specialist II – prevenire

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie încadrați în unități/structuri ale MAI;
 • Să aibă calitatea de maistru militar sau de subofițer în activitate;
 • Să fie declarați ”apt” din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor, și după caz, pentru postul pentru care candidează;
 • Să îndeplinească principalele cerințe postului pentru care candidează;
 • Să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție în condițiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare;
 • Să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condițiile legislației în vigoare;
 • Să aibă vechime în corpul din care provin minimum 2 ani, la data înscrierii la concurs.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise pe baza temeticilor și bibliografiilor și se va desfășura marți, 29 martie 2016, ora 11.00, la sediul IGSU.

Cererile de înscriere la concurs , copia actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și cceptării condițiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesați la structura de resurse umane a unității care efectuează recrutarea până la data de 26 februarie 2016 . Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse la structura de resurse umane a unității care efectuează recrutarea până la data de 4 martie 2016.

Principalele cerințe ale postului:

 • Pregătirea de bază (studii universitare de licență –ciclul I Bologna – în unul dintre domeniile: Științe inginerești, Științe sociale, Fizică, Chimie, Inginerie sau Știința Mediului.
 • Pregătire de specialitate –
 • Vechime în muncă/ din care în MAI: 3 ani/2 ani.

 

Ofiţer specialist I (consilier juridic)

Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise, pe baza tematicii şi bibliografiei şi se vor desfăşura în ziua de miercuri, 30.03.2016, ora 10.00, la sediul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă din localitatea Ciolpani.

În funcţie de priorităţile instituţionale şi alte circumstanţe obiective, data, ora şi locul desfăşurării probei de concurs pot suferi modificări, ce vor fi aduse în timp util la cunoştinţa participanţilor.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului general), copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutarea (unitatea unde este prevăzut postul scos la concurs), până Ia data de 26.02.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi depuse la structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutarea (unitatea unde este prevăzut postul scos la concurs), până la data de 04.03.2016. în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Principalele cerințe ale postului:

 • Pregătire de bază: studii universitare de licenţă (ciclul I Bologna) în domeniul Drept;
 • Pregătire de specialitate: —

 

Ofiţer I Comunicaţii şi tehnologia informaţiei

Concursurile vor consta în susţinerea unei probe scrise, pe baza tematicii şi bibliografiei prezentate în Anexa nr. 2, şi se vor desfăşură la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgentă, în ziua de vineri, 25 martie 2016, la ora 13.00.

Cererile de înscriere la concurs (adresate inspectorului general), copia actului de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare vor fi depuse personal de către cei interesaţi la structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutarea (unitatea unde este prevăzut postul scos la concurs), până la data de 26.02.2016 (data înregistrării), în fiecare zi lucrătoare, între orele 08.00 – 16.00.

Celelalte documente constitutive ale dosamlui de recrutare vor fi depuse la structura de resurse umane a unităţii care efectuează recrutarea (unitatea unde este prevăzut postul scos la concurs), până Ia data de 04.03.2016, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Principalele cerințe ale postului:

 • Pregătire de bază: studii universitare de licenţă în unul dintre domeniile / specializările: Inginerie electronică şi telecomunicaţii; Calculatoare şi tehnologia informaţiei; Ingineria sistemelor; Matematică (specializarea Matematică-informatică); Informatică (specializarea Informatică); Cibernetică, statistică şi informatică economică (specializarea Informatică economică); Contabilitate (specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune);
 • Pregătire de specialitate: —

 

 

Distribuie prin:

Comentarii

comentarii