Locuri de muncă vacante. Spitalul Judeţean angajează

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

2 posturi infirmiere debutante – şcoală generală;

1 post infirmieră – şcoală generală – curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare; 6 luni vechime în activitate;

1 post îngrijitoare – şcoala generală;

1 post agent D.D.D. – şcoală generală – curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare; 6 luni vechime în activitate.

2 posturi brancardieri perioadă nedeterminată – şcoala generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 28 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 03 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, judeţul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 82, telefon 0246211550/253.

Consiliul Judeţean Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de referent, treapta profesională II din cadrul Serviciului logistică, tehnologia informației și aprovizionare – Direcția logistică tehnologia informației și managementul spitalelor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. a) studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. b) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:20 iulie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor; 28 iulie 2017, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu, str. Bucureşti nr. 10, et. 3, cam. 309, telefon: 0372/462.639.

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de şofer în cadrul Compartimentului administrativ şi mentenanţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii absolvite; 3 ani vechime în activitatea de şofer; permis de conducere pentru şofer profesionist categoriile B, CE şi D.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 1 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, strada Bucureşti nr. 82, judeţul Giurgiu, telefon: 02462/141476/106.

Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu sediul în localitatea Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de operator registrator de urgenţă debutant (fără vechime), la Staţia Centrală Giurgiu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de bacalaureat, certificat de radiotelefonist sau telefonist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 iulie 2017 – data limită pentru depunerea dosarelor; 27 iulie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 31 iulie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cu sediul în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti nr. 82, judeţul Giurgiu, telefon/fax: 0246.213.188. mobil: 0731.137.120, e-mail: sjagiurgiu@sjagiurgiu.ro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

medic specialist pediatru – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului:

medic neurolog/psihiatru – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului;

medic expertiză a capacităţii de muncă – 1 post în cadrul Compartimentului de Evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilităţl;

    medic fizioterapeut – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;

asistent social debutant – 1 post în cadrul Serviciului Evaluare complexă a copilului;

    kinetoterapeut – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;

    logoped – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare şi reşpiro;

    asistent medical fizioterapie – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi;

maseur – 1 post în cadrul Echipei mobile pentru copiii cu dizabilităţi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic specialist: diplomă de medic sau de licenţă în medicină, specializarea pediatrie; neurologie/psihiatrie/expertiză a capacităţii de muncă; fizioterapie şi certificat de confirmare ca medic specialist în una dintre aceste specializări prin ordin al Ministrului Sănătăţii;
 • asistent social debutant: să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, specializarea asistenţă socială;
 • kinetoterapeut: absolvenţi de studii superioare în domeniul educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie;
 • logoped: absolvenţi de studii superioare în domeniul psihopedagogie specială/psihologie şi master/curs dc specializare iii terapia tulburărilor de limbaj;
 • asistent medical fizioterapie: şcoală postliceală sanitară cu certificat de confirmare în specialitatea fizioterapie;
 • maseur: absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau şcoală postliceală şi certificat de absolvire a cursului de maseur.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 iulie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 26 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 31 iulie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7-9, telefon 0246/214.011.

Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier, grad profesional asistent – Compartimentul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 •     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic sau juridic;
 •     vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
 •     programe de perfecționare/specializare atetate prin deținerea unui certificat/dilomă în domeniul resurselor umane;
 •     cunoștințe operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 august 2017, ora 10.00: proba scrisă; 7 august 2017, ora 13.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, str. București nr. 82, județul Giurgiu, telefon 0246/214.176.

Distribuie prin:

Comentarii

comentarii