Locuri de muncă vacante în administraţia publică

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • asistent social debutant – 1 post;
 • îngrijitoare – 1 post;
 • muncitor calificat bucătăreasă – 1 post;
 • muncitor calificat întreţinere – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social debutant – diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă socială;
 • îngrijitoare şi muncitor calificat întreţinere – studii generale;
 • muncitor calificat bucătăreasă – studii generale şi cursuri de calificare/recalificare/specializare în meseria de bucătar/ospătar absolvite cu certificat de absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 martie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 10 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7-9, telefon 0246/214.011.

 

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, din cadrul Biroului informatică fiscală, de inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau inginereşti;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 martie 2017, ora 09:00: testare a abilităţilor practice în domeniul informaţie; 21 martie 2017, ora 13:00: proba scrisă; 24 martie 2017, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Județul Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7, bl. G2, telefon 0246/231.521, interior 110.

 

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul executări silite;
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul impozite şi taxe locale persoane fizice – Compartiment impozite şi taxe locale persoane fizice;
 • consilier, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul impozite şi taxe persoane juridice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
 • minimum 1 an – pentru consilier asistent;
 • minimum 5 ani – pentru consilier principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 martie 2017, ora 09:00: proba scrisă; 24 martie 2017, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Județul Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7, bl. G2, telefon 0246/231.521, interior 110.

 

Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Giurgiu Est”, Judeţul Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • Manager (responsabil administrativ);
 • Responsabil monitorizare şi verificare cereri de plată;
 • Responsabil animare şi secretariat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • manager (responsabil administrativ): să fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă; să deţină abilităţi organizatorice, de leadership şi de comunicare; să deţină permis de conducere categoria B.
 • responsabil monitorizare şi verificare cereri de plată: să fie absolvent de studii medii /superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licenţă; să deţină calităţi bune de comunicare, de organizare şi leadership; cunoştinţe bune de limba engleză; operare pe calculator, în Microsoft Windows şi Microsoft Office, PowerPoint; să deţină permis de conducere categoria B. Constituie un avantaj absolvirea unor cursuri având ca tematică dezvoltarea rurală.
 • responsabil animare şi secretariat: să fie absolvent de studii medii/superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat/licenţă; să deţină calităţi bune de comunicare şi de organizare; cunoaşterea persoanelor cheie şi a activităţilor de dezvoltare rurala din teritoriul G.A.L.; competenţe de utilizare a calculatorului la nivel intermediar – Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi navigare pe Internet; să deţină permis de conducere categoria B.         Constituie un avantaj: absolvirea unor cursuri având ca tematică dezvoltarea rurală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 martie 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor; 20 martie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Asociaţia Grupului de Acţiune Locală „Giurgiu Est”, Judeţul, Giurgiu, telefon 786194618.

 

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal, La Compartimentul achiziţii publice;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • inspector, clasa I, grad profesional principal, La Compartimentul achiziţii publice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul Juridic: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv stadii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:21 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 24 martie 2017, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Județul Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7, bl. G2, telefon 0246/231.521, interior 110.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic (3 posturi), astfel:

 • 2 posturi în cadrul Centrului de Zi „Luceafărul”;
 • 1 post în cadrul Centrului de Tranzit pentru Asistenţă şi Protecţia Tinerilor Repatriaţi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: să aibă atestat de agent de pază; să fie absolvenţi de studii medii/generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 28 februarie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 9 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Distribuie prin:

Comentarii

comentarii