Candidaţii respinşi la concursul pentru directori de şcoli pot depune contestaţii

La nivelul judeţului Giurgiu, din 62 de cadre didactice înscrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori de şcoli, după proba interviu, 17 au fost respinşi.

Candidaţii respinşi, nemultumiţi de rezultate, pot depune contestaţii până miercuri, 23 noiembrie.

Contestaţiile pot fi depuse doar pentru proba interviului.

Rezultatele finale vor fi afişate în perioada 24 noiembrie – 9 decembrie 2016, iar pe 16 decembrie 2016 acestea vor fi validate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Potrivit metodologiei, contestaţiile la proba de interviu se depun la registratura inspectoratului şcolar. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în a cărei componenţă trebuie să fie un coordonator — inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar, două cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, doi reprezentanţi ai autorităţii publice locale, doi reprezentanţi ai autorităţii publice de la nivel judeţean, un reprezentant al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice cu rol de mediator şi un secretar — un inspector şcolar.

Candidaţii promovaţi pe mai multe funcţii depun la inspectoratul şcolar/Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în scris, opţiunea pentru o singură funcţie, în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale. După exprimarea opţiunii scrise, fiecare funcţie rămasă vacantă va fi ocupată de următorul candidat admis la concurs. Dacă nu există un alt candidat admis, funcţia rămâne vacantă.

Este declarat „promovat” la concurs candidatul „admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total, potrivit metodologiei de concurs. În cazul egalităţii de punctaj, în schimb, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă.

 

 

Distribuie prin:

Comentarii

comentarii